En conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a, sistema de tractament titularitat de Cudós Consultors amb NIF B25312224 i domicili a Plaça Pau Casals 6, 25.600 Balaguer (Lleida), per tal de poder realitzar l'entrevista com a candidat al lloc de treball. En compliment amb la norma vigent, Cudos Consultors informa que les dades seran conservades durant el termini establert legalment.
  Cudós Consultors informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, Leal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Cudós Consultors es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense més dilació quan siguin inexactes.
  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt.
  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
  En darrer lloc, Cudós Consultors informa que l'acceptació del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

   En conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a, sistema de tractament titularitat de Cudós Consultors amb NIF B25312224 i domicili a Plaça Pau Casals 6, 25.600 Balaguer (Lleida), per tal de poder realitzar l'entrevista com a candidat al lloc de treball. En compliment amb la norma vigent, Cudos Consultors informa que les dades seran conservades durant el termini establert legalment.
   Cudós Consultors informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, Leal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Cudós Consultors es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense més dilació quan siguin inexactes.
   D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt.
   Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
   En darrer lloc, Cudós Consultors informa que l'acceptació del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

   Comparar llistats

   Comparar